Bào Ngư Vi Cá (600g/4trứng)

Bào Ngư Vi Cá (600g/4trứng)

125.000Đ

Bào Ngư Vi Cá (600g/4trứng) - 305.000 VNĐ

Bào Ngư Vi Cá (250g/2trứng) - 125.000 VNĐ


Yến Bào Ngư Vi Cá (600g/4trứng)

Yến Bào Ngư Vi Cá (600g/4trứng)

150.000Đ

Yến Bào Ngư Vi Cá (600g/4trứng) - 380.000 VNĐ

Yến Bào Ngư Vi Cá (250g/2trứng) - 150.000 VNĐHỘP ÁI HUÊ VỌNG NGUYỆT

HỘP ÁI HUÊ VỌNG NGUYỆT

304.000Đ


Dẻo đậu xanh hình trái đào (250g)

Dẻo đậu xanh hình trái đào (250g)

50.000Đ

Dẻo đậu xanh hình trái đào (250g) - 50.000 VNĐ


Bánh dẻo nhân :Thập cẩm, Hạt sen, Đậu xanh

Bánh dẻo nhân :Thập cẩm, Hạt sen, Đậu xanh

50.000Đ

Các loại bánh dẻo (250g) : Thập cẩm(50.000 VNĐ), Hạt sen (49.000 VNĐ) , Đậu xanh (48.000 VNĐ)Đậu đỏ hạt dưa (210g/ 1 trứng)

Đậu đỏ hạt dưa (210g/ 1 trứng)

62.000Đ

Đậu đỏ hạt dưa (250g/ 2 trứng) - 72.000 VNĐ

Đậu đỏ hạt dưa (210g/ 1 trứng) - 62.000 VNĐ


Đậu đỏ hạt dưa (250g/ 2 trứng)

Đậu đỏ hạt dưa (250g/ 2 trứng)

72.000Đ

Đậu đỏ hạt dưa (250g/ 2 trứng) - 72.000 VNĐ

Đậu đỏ hạt dưa (210g/ 1 trứng) - 62.000 VNĐ
Dừa sầu riêng (210g/ 1trứng)

Dừa sầu riêng (210g/ 1trứng)

63.000Đ

Dừa sầu riêng (250g/ 2 trứng) - 75.000 VNĐ
Dừa sầu riêng (210g/ 1trứng) - 63.000 VNĐDừa sầu riêng (250g/ 2 trứng)

Dừa sầu riêng (250g/ 2 trứng)

75.000Đ

Dừa sầu riêng (250g/ 2 trứng) - 75.000 VNĐ
Dừa sầu riêng (210g/ 1trứng) - 63.000 VNĐHỘP THẤT TÚ BÁN NGUYỆT

HỘP THẤT TÚ BÁN NGUYỆT

430.000Đ
HỘP TỨ QUÝ THƯỞNG NGUYỆT

HỘP TỨ QUÝ THƯỞNG NGUYỆT

502.000Đ


Yến Bào Ngư Vi Cá (250g/2trứng)

Yến Bào Ngư Vi Cá (250g/2trứng)

150.000Đ

Yến Bào Ngư Vi Cá (600g/2trứng) - 380.000 VNĐ

Yến Bào Ngư Vi Cá (250g/2trứng) - 150.000 VNĐBào Ngư Vi Cá (250g/2trứng)

Bào Ngư Vi Cá (250g/2trứng)

125.000Đ

Yến Bào Ngư Vi Cá (600g/2trứng) - 380.000 VNĐ

Yến Bào Ngư Vi Cá (250g/2trứng) - 150.000 VNĐVi Cá Gà Quay (250g/2trứng)

Vi Cá Gà Quay (250g/2trứng)

120.000Đ

Vi Cá Gà Quay (250g/2trứng) - 120.000 VNĐ


Gà Quay Lạp Xưởng (210g/ 1 trứng)

Gà Quay Lạp Xưởng (210g/ 1 trứng)

80.000Đ

Gà Quay Lạp Xưởng (250g/ 2 trứng) - 90.000 VNĐ
Gà Quay Lạp Xưởng (210g/ 1 trứng) - 80.000 VNĐ


Gà Quay Lạp Xưởng (250g/ 2 trứng)

Gà Quay Lạp Xưởng (250g/ 2 trứng)

90.000Đ

Gà Quay Lạp Xưởng (250g/ 2 trứng) - 90.000 VNĐ
Gà Quay Lạp Xưởng (210g/ 1 trứng) - 80.000 VNĐ


Lạp Xưởng Giò Heo (210g/ 1 trứng)

Lạp Xưởng Giò Heo (210g/ 1 trứng)

72.000Đ

Lạp Xưởng Giò Heo (250g/ 2trứng) - 85.000 VNĐ
Lạp Xưởng Giò Heo (210g/ 1 trứng) - 72.000 VNĐ


Lạp Xưởng Giò Heo (250g/ 2trứng)

Lạp Xưởng Giò Heo (250g/ 2trứng)

85.000Đ

Lạp Xưởng Giò Heo (250g/ 2trứng) - 85.000 VNĐ
Lạp Xưởng Giò Heo (210g/ 1 trứng) - 72.000 VNĐ


Dừa sầu riêng (250g/ 2trứng)

Dừa sầu riêng (250g/ 2trứng)

 75.000Đ

Dừa sầu riêng (250g/ 2 trứng) - 75.000 VNĐ
Dừa sầu riêng (210g/ 1trứng) - 63.000 VNĐ


Dừa sầu riêng (210g/ 1trứng)

Dừa sầu riêng (210g/ 1trứng)

 63.000Đ

Dừa sầu riêng (250g/ 2 trứng) - 75.000 VNĐ
Dừa sầu riêng (210g/ 1trứng) - 63.000 VNĐ


Hạt sen (210g/ 1 trứng)

Hạt sen (210g/ 1 trứng)

70.000Đ

Hạt sen (250g/ 2trứng) - 80.000 VNĐ
Hạt sen (210g/ 1 trứng) - 70.000 VNĐ


 
Bánh trung thu Ái Huê
Copyright 2013. Bánh Trung Thu Nhà Hàng Ái Huê
Địa chỉ: 787 Trần Hưng Đạo Q5 TPHCM
Điện thoại: 0972399724 Minh Hiếu